1. home
  2. »
  3. bcProperty for rent
  4. »
  5. Garages, Parking places, Parking spots
  6. »
  7. region Plovdiv
  8. »
  9. Plovdiv

Garages, Parking places, Parking spots for rent region Plovdiv, Plovdiv Bulgaria

78 properties

Parking space next to the House of Culture

Center, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 130 BGN Parking spot

Garage on Str. Zlatyu Boyadzhiev

Karshiyaka, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 130 BGN Garage (private)

Garage in Thrace BGN 66 /

map icon Trakia, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 66 BGN Garage (private)
Monthly rent: 80 BGN Garage (private)

Garage next to the library Iv. Vases.

map icon Center, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 100 EUR Garage (private)

14sq.m ground floor garage, Kamenitza quarter, BGN 2,100

Kamenitsa 2, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 100 BGN Garage (private)

Garage 25sq.m ground floor to UHT BGN 80

Grebna baza, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 80 BGN Garage (private)
Monthly rent: 90 BGN Garage (private)
Monthly rent: 100 BGN Garage (private)

Garage for rent

Trakia, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 80 BGN Garage (private)

Outdoor and underground parking spaces for rent

Vastanicheski / Kiuchuk Parizh, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 40 BGN Parking spot
Monthly rent: 200 BGN Garage (private)

Parking for rent

Vastanicheski / Kiuchuk Parizh, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 1 550 BGN Parking lot

Parking space for rent

Kamenitsa 2, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 40 BGN Parking spot

Garage for rent

map icon Kamenitsa 1, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 120 BGN Garage (private)

Garage 17sq.m to the Health Insurance Fund BGN 100

Marasha, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 100 BGN Garage (private)
Monthly rent: 100 BGN Garage (private)
Monthly rent: 200 BGN Garage (private)

Garage for rent

map icon Karshiyaka, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 29 BGN Garage (private)

I rent a garage

Marasha, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 200 BGN Garage (private)
Monthly rent: 100 BGN Garage (private)

25sq.m garage Rowing base BGN 80 ground floor

Grebna baza, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 80 BGN Garage (private)

Garage 15sq.m to Kap. Raicho to Torro BGN 100

Center, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 120 BGN Garage (private)

Underground garage 18sq.m with a height of 3m in Smirnenski BGN 100

Hristo Smirnenski, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 100 BGN Garage (private)

Garage center Birena BGN 100 ground floor

Kamenitsa 1, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 100 BGN Garage (private)
Monthly rent: 100 BGN Garage (private)
Monthly rent: 130 BGN Garage (private)

Garages close to each other bingo Ritz, ground floor

Karshiyaka, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 240 BGN Garage (private)

garage for rent Plovdiv, Center,

map icon Center, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 100 BGN Garage (private)

Garage for rent

map icon Vastanicheski / Kiuchuk Parizh, Plovdiv, region Plovdiv
Monthly rent: 120 BGN Garage (private)
Enter a page №